W dniu 17 maja 2017r. w Szkole Podstawowej Nr1 im. Jana Pawła II w Sulejowie odbyły się uroczystości związane z 10-tą rocznicą nadania szkole imienia. Wzięli w nich udział uczniowie szkoły, nauczyciele, rodzice, mieszkańcy Sulejowa oraz zaproszeni goście, wśród których nie zabrakło władz Sulejowa z p. Burmistrzem Wojciechem Ostrowskim, dyrektorów placówek oświatowych z terenu naszej gminy oraz emerytowanych dyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sulejowie, w tym inicjatorki nadania szkole imienia mgr Danuty Gielec. Jubileusz rozpoczął się mszą świętą celebrowaną przez ks. infułata Józefa Fijałkowskiego, ks. kanonika Lecha Drucha i ks. kanonika Zygmunta Czyża. W homilii wygłoszonej przez szczególnego gościa – ks. infułata Józefa Fijałkowskiego nie zabrakło wspomnień o Janie Pawle II i przesłania jakie płynie z Jego nauczania.

Następnie zgromadzonych gości powitała Dyrektor Renata Kumidaj, która krótko przypomniała historię nadania szkole imienia oraz podkreśliła wagę i znaczenie tego wydarzenia.

Kolejnym punktem uroczystości była część artystyczna przygotowana przez uczniów szkoły pod czujnym okiem nauczycieli: Agnieszki Adach i Violetty Binkowskiej (dekoracja), Beaty Skawińskiej, Mariusza Magiery(oprawa muzyczna), Grażyny Ryszki (choreografia taneczna), Grzegorza Rucińskiego – oprawa techniczna oraz Bożeny Pawlik (scenariusz i prezentacja multimedialna).

Występ dzieci pozwolił przypomnieć sobie wydarzenie sprzed dziesięciu lat oraz ich wpływ na życie nas wszystkich. Uczniowie prezentując postać swojego patrona przypomnieli zgromadzonym wartości, które w ciągu całego pontyfikatu propagował Jan Paweł II. Montaż słowno-muzyczny wywołał atmosferę zadumy i refleksji. Wszyscy czuli się wyjątkowo, tak jakby gościł wśród nich wyjątkowy, wspaniały gość, ktoś kto jednoczy i napawa życzliwością i miłością, ktoś kto daje nadzieję na lepsze jutro.

Po akademii głos zabrali zgromadzeni goście: Burmistrz Wojciech Ostrowski, zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Bartosz Borkowski, Dyrektor BOJO Michał Kieszkowski oraz Danuta Gielec –inicjatorka nadania imienia i dyrektor szkoły w latach 2002-2016. Wszyscy życzyli uczniom i pracownikom szkoły, aby tak wielki patron był dla nich wzorem  na dalsze lata. Ponadto poinformowali zgromadzonych o planach budowy hali sportowej i zaprezentowali wizualizację tego projektu, co zyskało ogromny aplauz wśród wszystkich zgromadzonych na sali, szczególnie najmłodszych. Jeśli plany udałoby się zrealizować, byłby to najpiękniejszy prezent jaki można sobie wymarzyć na rocznicę nadania szkole imienia. Trzymamy za słowo i czekamy z niecierpliwością na nową halę.

 • _1050703
 • _1050746
 • _1050720
 • _1050705
 • _1050726
 • _1050750
 • _1050777
 • _1050801
 • _1050795
 • _1050824
 • _1050834
 • _1050838
 • _1050840
 • _1050843
 • _1050860
 • _1050874
 • _1050878
 • _1050884
 • _1050892
 • _1050908
 • _1050901
 • _1050905