Urząd Miejski  w Sulejowie wspólnie z Fundacją „Serce” ze Skarżyska Kamiennej w dniu  14 kwietnia przeprowadził dystrybucję pozyskanych nieodpłatnie jabłek na terenie gminy Sulejów.

W rozprowadzeniu owoców biorą również udział sołectwa z Gminy Sulejów. Jabłka zostały przekazane przez producenta wraz ze wszelkimi świadectwami zgodności i normami handlowymi, po kontroli Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych. Owoce zostały pozyskane przez gminę nieodpłatnie, w ramach działania Agencji Rynku Rolnego polegającego na wspieraniu producentów poszkodowanych wprowadzeniem rosyjskiego embarga.

  • IMG_20160414_083447
  • IMG_20160414_083605
  • IMG_20160414_083610
  • IMG_20160414_083734
  • IMG_20160414_083839
  • IMG_20160414_084443
  • IMG_20160414_083527