Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie informuje, że w ramach Rządowego programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Gmina Sulejów otrzymała 24 000 zł na zakup książek do bibliotek szkolnych Dotacja celowa udzielana jest na realizację w roku 2018 zadań ujętych w ramach Priorytetu 3 Programu – „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych”.

W bieżącym roku dofinansowaniem zostaną objęte:

– Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pała II w Sulejowie – 12 000 zł

– Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie – 4 000 zł

– Szkoła Podstawowa w Łęcznie – 4 000 zł

– Szkoła Podstawowa w Uszczynie – 4 000 zł

W ubiegłym roku beneficjentem w/w programu była Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Przyrody we Włodzimierzowie, która otrzymała 12 000 zł.

Bezpośredni link: http://www.kuratorium.lodz.pl/program-rzadowy/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-lista-szkol-i-bibliotek-pedagogicznych-ktorym-w-roku-2018-zostanie-przyznane-dofinansowanie/