Podczas XVIII Sesji Rady Miejskiej w Sulejowie odbyła się miła uroczystość z okazji 25 lecia samorządu terytorialnego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulejowie Adam Stobiecki i Burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski złożyli wszystkim samorządowcom  serdeczne gratulacje i szczere wyrazy uznania za dotychczasowe osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju Miasta i Gminy Sulejów oraz wręczyli listy gratulacyjne i drobne upominki. Po zakończeniu obrad sesji  O. Augustyn Węgrzyn proboszcz parafii św. Tomasza Kantuaryjskiego na Podklasztorzu, złożył życzenia wszystkim zebranym z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz zaprosił do zaśpiewania wspólnej kolędy ,,Wśród nocnej ciszy”.  Życzenia zebranym oraz mieszkańcom Miasta i Gminy Sulejów złożyli także Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Burmistrz Sulejowa. Po tych miłych chwilach wszyscy zebrani łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia.