Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Sulejowie przypominają, że od 1 lipca rodzice będą mogli składać wnioski w ramach programu „Dobry Start”, czyli 300+.  To program wsparcia dla dzieci, które rozpoczynają nowy rok szkolny. Od 1 lipca wnioski będzie można składać online na portalu informacyjno-usługowym Emp@tia – na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ , przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS, a od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w MOPS lub za pośrednictwem poczty. Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Świadczenie Dobry Start można otrzymać raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, mogą otrzymywać świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Wniosek może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka).

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start nie przysługuje dzieciom uczęszczającym do przedszkola oraz realizującym roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.