XIX Edycję Programu Stypendiów Pomostowych 2020/2021 zainaugurowali pracownicy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa . Stypendia pomostowe można otrzymać na I rok studiów. Skierowane są do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miast i wsi, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. Program Stypendiów Pomostowych ułatwia młodym ludziom podjęcie studiów, i stanowi  furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego na kolejne lata nauki.

Stypendium dla studentów na I roku studiów wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.

Wszystkie niezbędne informacje oraz regulamin programu można znaleźć tutaj.