Styczeń 1945 roku stał się historyczną datą o doniosłym znaczeniu w życiu mieszkańców regionu piotrkowskiego. Po latach terroru zbrodni hitlerowskich, po latach bohaterskich zmagań członków ruchu oporu z najeźdźcą – nadeszła wolność. Okupiona krwią wielu poległych mieszkańców tej ziemi i żołnierzy Armii Czerwonej.

Ziemie regionu piotrkowskiego wyzwolone zostały w okresie ofensywy styczniowej Armii Czerwonej w dniach 15-19. stycznia 1945 roku. Znalazły się one w pasie natarcia jednostek l Frontu Ukraińskiego generała Iwana Koniewa i Frontu Białoruskiego generała Georgija Żukowa. Linia rozgraniczenia między tymi frontami przebiegała od wschodu na zachód przez Przysuche, Opoczno, Zajączków, Koło, Polichno, Lutosławice, Dłutów, Łask i dalej na Sieradz i Kalisz.

15 stycznia 1945 roku jednostki 3 Armii Pancernej generała Pawła Rybałki wspólnie z 52 Armią i 5 Armią gwardii w pościgu za wojskami niemieckimi wyszły szerokim frontem nad Pilicę. Na zachodnim brzegu tej rzeki hitlerowcy pobudowali trzy ciągłe transzeje, zasieki z drutu kolczastego i głęboki rów przeciwczołgowy. Wszystkie mosty na Pilicy były silnie strzeżone przez doborowe jednostki Wehrmachtu. Sulejów został wyzwolony 17 stycznia przez jednostki 4. Armii Pancernej działające wspólnie z 9 Korpusem Pancernym gen. Iwana Kiriczenki z l Frontu Białoruskiego.

Przed Sulejowem grupa przednia 9 Korpusu Pancernego rozbiła kolejną kolumnę hitlerowców przemieszczających się w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego. W rejonie Sulejowa korpus ten zetknął się z jednostkami 4 Armii Pancernej (l Front Ukraiński) i dalej przesunął się na Tuszyn i Rzgów, skąd uderzył na Łódź.

W związku z tym wydarzeniem serdecznie zapraszamy instytucje, zakłady pracy, placówki oświatowe oraz stowarzyszenia do uroczystego złożenia kwiatów pod pomnikiem przy ul. Krakowskiej w najbliższy czwartek 17 stycznia o godz. 09.30.