8 kwietnia 2016 r. przypada 76. rocznica Zbrodni Katyńskiej.

Burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulejowie
Adam Stobiecki zapraszają instytucje, szkoły oraz mieszkańców Gminy Sulejów do udziału
w tej uroczystości.

 Zachęcamy do wspólnego złożenia kwiatów i symbolicznego zapalenia okolicznościowego światła.

8 kwietnia 2016 r. godz 14.00 przy Placu Straży, ul. Krakowska pod obeliskiem upamiętniającym ofiary Zbrodni Katyńskiej urodzone w Sulejowie.