W kościele p.w. św. Floriana w Sulejowie, 23 kwietnia odbyły się uroczystości związane z 77 rocznicą Zbrodni Katyńskiej i 7 rocznicą Katastrofy Smoleńskiej. Podczas obchodów ks. proboszcz Leszek Druch został odznaczony medalem „Pro Patria” za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Medal nadawany jest przez kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie udokumentowanych wniosków naczelnych władz organizacji kombatanckich i ofiar represji, a także organów administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego i powiatowego oraz polskich placówek dyplomatycznych i attachatów wojskowych. W uroczystości udział wzięli min: Burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski, z-ca Burmistrza Dorota Jankowska, Prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bełchatowie Elżbieta Naturalna, radni Rady Powiatu Piotrkowskiego oraz Rady Miejskiej w Sulejowie. W ramach obchodów młodzież sulejowskiego Gimnazjum przedstawiła okolicznościowy program słowno-muzyczny dedykowany poległym i pomordowanym.

 

  • 20170423_131802
  • 20170423_131323