13 kwietnia obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej (dzień ten jest rocznicą opublikowania przez Niemców w 1943 informacji o odkryciu w ZSRR masowych grobów oficerów Wojska Polskiego)

 Burmistrz Sulejowa i Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulejowie zapraszają,

placówki oświatowe, stowarzyszenia, zakłady pracy oraz mieszkańców Miasta i Gminy Sulejów,

do udziału w uroczystości upamiętnienia oficerów Wojska Polskiego, polskich policjantów II RP – jeńców z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz polskich więźniów przetrzymywanych w więzieniach zachodniej Białorusi i Ukrainy, zamordowanych przez funkcjonariuszy NKWD wiosną 1940

Złożenie kwiatów oraz zapalenie zniczy odbędzie się

13 kwietnia 2018 r. o godz. 8:45 pod pamiątkową tablicą

przy ul. Krakowskiej w Sulejowie.

Uroczysta msza święta w intencji Ofiar Zbrodni Katyńskiej odbędzie się 8 kwietnia 2018 r. o godz. 12:00 w kościele pw. św. Floriana w Sulejowie

„Skala represji i zbiorowy profil ofiar, motywy podjęcia decyzji i sposób jej przeprowadzenia – kwalifikują ją do uznania za zbrodnię ludobójstwa. Ofiary łączyła przynależność do elity polskiego społeczeństwa, z tej przyczyny zostały skazane przez komunistów na zagładę, stając się ofiarami klasycznego ludobójstwa, w którym nie konkretne i udowodnione w przewodzie sądowym czyny decydują o śmierci, lecz przynależność do grupy narodowej, etnicznej, rasowej, religijnej, politycznej lub społecznej. W przypadku ofiar zbrodni katyńskiej o ich zagładzie zadecydowało kryterium polskości – fakt, że jeńcy Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa byli Polakami. Wyróżnik społeczny (…) był dodatkowym motywem zagłady. Kontekst zbrodni katyńskiej stanowiło wymierzone we wszystkie warstwy społeczne niszczenie polskości na obszarze sowieckiej okupacji, obejmujące m.in. deportację setek tysięcy Polaków w głąb ZSRS w celu etnicznego wyczyszczenia ziem polskich”
(W. Wasilewski „Katyń 1940 – sowieckie ludobójstwo na Polakach”, Biuletyn IPN, Nr 1-2 [72-73] 2007).