W dniu 15 grudnia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Sulejowie spotkali się włodarze z gmin: Sulejowa, Aleksandrowa, Masłowic, Przedborza, Wielgomłyn i Żytna w celu wypracowania i omówienia kierunków  działań na wydatkowanie sumy 5 834 784,00 PLN przyznanej na budowę infrastruktury turystycznej nad Pilicą.

Tytuł projektu „Magia Pilicy – ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego  doliny rzeki Pilicy”

– ogólny koszt : 8 452 849,20 PLN
–  koszty po stronie każdej z gmin i oczekiwane przez nich dofinansowanie

Projekt polega na budowie infrastruktury szlaków turystycznych gminach leżących nad rzeką Pilicą uporządkowanie ruchu turystycznego przeciwdziałanie degradacji środowiska na obszarach cennych przyrodniczo na terenach Parków Krajobrazowych Sulejowskiego i Przedborskiego Natura 2000. Problemem jest wzrost zainteresowania tymi destynacjami i zwiększenie zanieczyszczenia przyrody. Ma to związek z brakiem niewystarczającym zagospodarowaniem turystycznym co ma wpływ na negatywne zjawiska wchodzenie do miejsc przyrodniczych rezerwatów, poza wyznaczonymi to tego ścieżkami, wędrowanie na dziko, co przyczynia się degradacji środowiska. Projekt ma wpłynąć ochronę przyrody  na podniesienie standardu infrastruktury szlaków turystycznych w gminach leżących nad Pilicą. Tereny gmin tworzących partnerstwo obfitują w malownicze tereny lasów, pól i łąk. Dolina Rzeki Pilicy jest narażona na silną degradację środowiska przez człowieka, ze względu na rosnący ruch turystyczny, który ciężko jest kontrolować, a który niestety łamie zasady zrównoważonego rozwoju. Podróżowanie poza wyznaczonymi do tego drogami, często wynikające ze słabo przygotowanej oznaczonej infrastruktury szlakowej, palenie ognisk, co powoduje groźbę pożaru, zaśmiecanie to główne zagrożenia. Projekt ma się przyczynić do poszerzenia wiedzy o ekologii, zasadach zrównoważonego rozwoju. Zadania – Przygotowanie projektu, budowa infrastruktury szlaku turystycznego, budowa małej architektury, zarządzanie projektem  i jego obsługa. Grupa docelowa mieszkańcy gmin partnerstwa powiatów piotrkowskiego i radomszczańskiego, turyści z aglomeracji łódzkiej, miasta Piotrków Trybunalski, Radomsko. Według liczby mieszkańców dwóch powiatów, na których terenie będzie realizowane przedsięwzięcie liczbę użytkowników można ustalić na: 211 118. Zawiera zasady uniwersalnego projektowania elementy zapewniające dostęp dla wszystkich także niepełnosprawnych.

 

Zadanie1 : Budowa infrastruktury szlaku turystycznego

W ramach zadania planuje się w gminach: wykonanie robót budowlanych obejmujących – uzupełnienie pobocza, utwardzenie terenu kruszywem, utwardzenie ciągu pieszo -rowerowego kruszywem, utwardzenie ciągu pieszo -rowerowego kostką brukową, utwardzenie terenu, wykonanie nawierzchni tłuczniowej, wykonanie parkingu (żwirem), utwardzenie terenu kostką brukową, oświetlenie solarne, utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego kostką betonową, droga na długości 910 m- nowa podbudowa o nawierzchni bitumicznej, wykonanie nawierzchni asfaltowej, wykonanie nawierzchni pobocza z asfaltu, nawierzchnia z kruszywa łamanego, wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wokół zalewu (poszerzenie istniejącego chodnika i budowa nowego ciągu pieszo-rowerowego, ciągi pieszo- rowerowe wokół zalewu ( poszerzenie istniejącego chodnika i budowa nowego ciągu pieszo- rowerowego), wykonanie ciągów pieszo-rowerowych wokół zalewu (poszerzenie istniejącego chodnika i budowa nowego ciągu- pieszo-rowerowego), pobocze z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego, utwardzenie parkingu (tłuczniem), modernizacja nawierzchni (tłuczeń+ asfalt), utwardzenie drogi kostką betonową, modernizacja dwóch kładek stalowych i ich poszerzenie (Sulejów-Murowaniec), montaż barierek na kładce żelbetowej, parking, utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego kostka betonową. Wszystkie zaplanowane działania będą wykonane w etapie realizacyjnym przewidzianym na okres 2018 – 2019. We jego realizację będą zaangażowane wszystkie gminy, wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego w formule „zaprojektuj i wybuduj” przez gminę Sulejów w imieniu całego partnerstwa.

 

Zadanie2 : Budowa małej architektury

W ramach zdania planuje się w gminach wykonanie elementów małej architektury:  kosze na śmieci, ławki, stojaki na rowery, tablice informacyjne (ze znakiem kierunkowym), tablice informacyjne z mapą szlaku, huśtawki, huśtawki wagowe, huśtawki sprężynowe, wiaty dwuspadowe, plac zabaw- zestawy w tym (zjeżdżalnia łączona, przeplotnia liniowa, drabinka skośna, huśtawka wahadłowa), wieża widokowa, toaleta. Zadanie będzie realizowane przez poszczególne gminy w swoim obszarze i jest zaplanowane na okres 2018 – 2019. Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego w formule „zaprojektuj i wybuduj” przez gminę Sulejów w imieniu całego partnerstwa.

 • DSC_0069
 • DSC_0070
 • DSC_0071
 • DSC_0072
 • DSC_0073
 • DSC_0074
 • DSC_0075
 • DSC_0080
 • DSC_0081
 • DSC_0082
 • DSC_0083
 • DSC_0085
 • DSC_0086
 • DSC_0089