17 września 1939 roku Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich zadał Polsce cios w plecy, dokonując zbrojnej napaści, bez oficjalnego wypowiedzenia wojny.

ZSRR tym samym wywiązało się z paktu Ribbentrop-Mołotow z sierpnia 1939 roku, gdzie w tajnym protokole Sowieci zobowiązali się do zaatakowania Polski, gdyby ta znalazła się w stanie wojny z III Rzeszą.