18 lutego 2017 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Zalesicach i Urząd Miejski w Sulejowie zorganizowali Bal Karnawałowy dla dzieci z ternu działania Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Witowie. Jedną z atrakcji balu był występ aktorów Studia Teatralnego KRAK – ART z Krakowa. Aktorzy w zabawny sposób przedstawili bajkę pt. „Wilk i zając” angażując w to zebrane licznie dzieciaki. Następnie animatorka z MOK w Sulejowie Nina Taraska – Pyzia zaprosiła dzieci i rodziców do wspólnej zabawy oferując wiele konkursów z nagrodami. Dużym zainteresowaniem cieszyło się min. malowanie buziek. W każdej chwili można było skorzystać z poczęstunku ufundowanego przez sponsorów. Prezes OSP Zalesice Włodzimierz Kuśmierski składa serdeczne podziękowania za wkład i pomoc przy organizacji balu następującym osobom: sołtysowi Zalesic Joannie Jasińskiej, sołtysowi Zalesic – Kolonii Annie Wochyń, radnemu Rady Miejskiej w Sulejowie Janowi Ratajczykowi, Mieczysławowi Gaworczykowi, Arkadiuszowi Wójtowiczowi, Bożenie Kulbat z KGW Zalesice oraz Mariuszowi Piechurze za udostępnienie sprzętu nagłośnieniowego.

  • zalesice bal 5
  • zalesice bal 7
  • zalesice bal 8
  • zalesice bal 6
  • zalesice bal 9
  • zalesice bal 10
  • zalesice bal 1
  • zalesice bal 2
  • zalesice bal 3
  • zalesice bal 4