Panie: Anna Budzisz, Marzena Kiełtyk i Anna Gonerska przygotowały scenariusz akademii szkolnej poświęconej Dniu Edukacji Narodowej. We wtorek, 13 października br, opiekunki Samorządu Uczniowskiego wraz z uczniami klas VI i Ia zaprezentowały pełen humoru montaż słowno – muzyczny o tematyce szkolnej. Przygotowane scenki z życia szkoły były niezwykle wesołe. Wręczono wszystkim pracownikom szkoły kwiaty i ordery: „Order oczu dookoła głowy”, „Order fair play”, „Order profesora Miodka”, „Order mistrza patelni”, „Order uśmiechu”,…. Złożono wszystkim życzenia i wręczono im symboliczne bukieciki kwiatów.