W dniu 22 kwietnia 2016 r. z okazji Dnia Ziemi uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II zorganizowali środowiskową akcję humanitarną „Studnia Dla Południa”.

Celem akcji było: zdobycie wiedzy o problemach z dostępem do wody na świecie, szczególnie w krajach, gdzie PAH (Polska Akcja Humanitarna) realizuje projekty humanitarne, włączenie uczniów i społeczności lokalnej w niesienie pomocy, uświadamianie skutków braku dostępu do wody i wspieranie działań PAH, których celem jest poprawa infrastruktury wodnej i sanitarnej na terenie Somalii i w innych krajach Afryki oraz poznanie uwarunkowań danej strefy krajobrazowej.

W ramach akcji na zajęciach koła ekologicznego uczniowie przygotowali gazetki szkolne, prelekcję, obejrzeli różne filmy o Somalii, omówili jej położenie geograficzne i sytuację humanitarną aktualnie w niej panującą.

Na szkolnej stronie internetowej zamieszczono ogłoszenie, które ma zachęcić dorosłych do przekazania 1% na fundację PAH. Także w tym celu uczniowie wykonali kolorowe zakładki, które rozprowadzili w różnych sklepach.

Gośćmi uroczystości byli: Radni Rady Miejskiej w Sulejowie panowie: Jan Ratajczyk oraz Włodzimierz Warmus, sołtys Witowa Kolonii pani Wiesława Domagalska oraz rodzice uczniów. W ramach święta naszej planety uczennice z SU, uczestnicy koła ekologicznego „Eko Wituś z pomysłem” wraz z opiekunem koła ekologicznego panią Hanną Kopeć przygotowali prezentację multimedialną, na którą składał się krótki filmik rysunkowy o Somalii opracowany przez Polską Akcję Humanitarną (PAH) oraz   prezentacja zdjęciowa wzbogacona tekstami czytanymi przez uczniów. Przekaz medialny wzbogacony został piosenką ekologiczną „Świat bez wody” w wykonaniu grupy dziewcząt z koła ekologicznego oraz wierszem wyrecytowanym przez Klaudię Kowalską uczennicę klasy V. Alicja Ratajczyk i Izabela Banasik poprowadziły wśród dzieci mini quiz ekologiczny. Uczniowie chętnie zgłaszali swoje uczestnictwo. Za prawidłowe odpowiedzi uczestnicy konkursu obdarowywani byli drobnymi upominkami, zakupionymi z funduszy Ochrony Środowiska w Sulejowie. Następnym punktem programu był krótki happening „Marsz po wodę”. Trwający około pięciu minut marsz z pełnymi   zgrzewkami wody okazał się nie lada wysiłkiem, zwłaszcza dla małych dzieci. Marsz miał ukazać, jak ciężko każdego dnia pracują dzieci na terenach subsaharyjskich. Dodatkowo do udziału w akcjach humanitarnych zachęciły nas słowa słynnej lektorki programów przyrodniczych Krystyny Czubówny. Najważniejszym punktem akcji było rozprowadzanie „cegiełek” na budowę studni w Somalii. Uczennice z Samorządu Uczniowskiego sprzedawały wodę mineralną i opaski fundacji PAH „Pomagam”. Dochód ze sprzedaży cegiełek zostanie przekazany na konto warszawskiej organizacji PAH.

Po uroczystościach goście wraz z uczniami udali się na słodki poczęstunek.

Wszystkim za zaangażowanie serdecznie i z całego serca dziękujemy.

 

 • somalia (1)
 • somalia (2)
 • somalia (3)
 • somalia (4)
 • somalia (5)
 • somalia (6)
 • somalia (7)
 • somalia (8)
 • somalia (9)
 • somalia (10)
 • somalia (11)
 • somalia (12)
 • somalia (13)
 • somalia (14)
 • somalia (15)
 • somalia (16)
 • somalia (17)
 • somalia (18)