Nie ma śmieci – są surowce!

Akcja Sprzątanie świata – Polska 2017

15-16-17 września 2017

Już po raz 24. w Polsce odbędzie się Akcja Sprzątanie świata – w tym roku pod hasłem „Nie

ma śmieci – są surowce”. Celem tej edycji jest zwrócenie uwagi, na to że przedmioty, które

potocznie nazywamy śmieciami, są w rzeczywistości surowcami. Nie mogą one kończyć

jako „śmieci” – na składowisku, w lesie czy w rzece, ale poprzez segregację odpadów

powinny z powrotem trafiać do wykorzystania, funkcjonując jako zasób w Gospodarce

o Obiegu Zamkniętym (GOZ). Albo jako rzeczy „z drugiej ręki” służyć innym.

 

Jak co roku do akcji włączają się wszystkie placówki szkolne z terenu gminy Sulejów.

Wyposażone w worki i rękawice przez Urząd Miejski w Sulejowie będą porządkować tereny gminne.

Więcej informacji na stronie fundacji Nasza Ziemia:

http://www.naszaziemia.pl/files/informacja-prasowa-sprzatanie-wiata-po.pdf