Ankieta 2 w PDF

Ankieta w doc.

Szanowni  Mieszkańcy !

 

Urząd Miejski w Sulejowie opracowuje obecnie wspólnie a partnerami “Strategię Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego w zakresie turystyki” obejmującą gminy Sulejów, Przedbórz, Aleksandrów, Żytno, Wielgomłyny, Masłowice, Ręczno.

W związku z tym pragniemy poznać Państwa opinie na temat potencjału gminy pod kątem jej atrakcyjności turystycznej.

 

Uprzejmie prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety i dostarczenie jej do tutejszego Urzędu w terminie nieprzekraczalnym do dnia 5 stycznia 2016 r. lub elektronicznie na maila:  promocja@sulejow.pl  Ankieta  dostępna jest na stronie www.sulejow.pl (ankieta jest anonimowa).

 

Za najważniejsze dla rozwoju turystyki w Gminie uważam:

1. Wytyczenie:

a) ścieżek rowerowych

b) szlaków wodnych – kajakowych

c) szlaków pieszych

d) leśnych ścieżek edukacyjnych

e) szlaków konnych

f) innych ( wpisać jakich)………….

2.Rozwój bazy turystycznej :

a) zwiększenie ilości gospodarstw agroturystycznych

b) powiększenie ilości miejsc noclegowych np. hotele, pensjonaty i pokoje gościnne

c) powiększenie ilości pól biwakowych i leśnych parkingów

d) zwiększenie ilości punktów gastronomicznych

e) inna infrastruktura ( wpisać jaka)………………

3.Rewitalizacja zabytków :

a) odnowienie zabytków

b) oznakowanie zabytków

c) inne zadania (wpisać jakie)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Inne propozycje- zadania (proszę wymienić)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

4.Proszę podać ,,mocne strony” Gminy w zakresie rozwoju turystyki

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

5.Proszę wskazać ,,słabe strony” Gminy w zakresie rozwoju turystyki

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

6 . Proszę wymienić 3 miejsca znajdujące się na terenie Gminy, które Pana/Pani zdaniem są lub mogłyby się stać miejscami najchętniej odwiedzanymi przez turystów (konkretne atrakcje, zabytki, usługi):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

4. Proszę wymienić 3 miejsca na terenie Gminy, do których Pan/Pani najchętniej zabrałby swoich gości (konkretne atrakcje: miejsca imprez kulturalnych, rozrywkowych czy sportowych, zabytki, instytucje kultury, punktu usługowe i gastronomiczne, tereny rekreacyjne i atrakcyjne przyrodniczo):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

5. Jak ocenia Pan/Pani atrakcyjność turystyczną Gminy

(1 – bardzo niska, 2 – niska, 3 – przeciętna, 4 – wysoka, 5 – bardzo

wysoka)
6. Który z elementów środowiska naturalnego Gminy jest Pani/Pana zdaniem najbardziej atrakcyjny/najkorzystniej wpływa na przyciąganie turystów? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź):

 

a) położenie gminy,

 

b) ukształtowanie terenu, krajobraz

 

c) tereny leśne,

 

d) tereny nadrzeczne / stawy,

 

e) inne (jakie?) . . . . . . . .

 

7. Jakie elementy zasobów i dziedzictwa kulturowego gminy Sulejów mają Pana/Pani zdaniem największy wpływa na przyciąganie turystów? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź):

 

a) zabytki architektury i sztuki

 

b) kuchnia regionalna

 

c) imprezy kulturalne

 

d) tradycje, zwyczaje, legendy

 

e) inne (jakie?) . . . . . . . .

 

8. Który z elementów infrastruktury turystyczno-sportowej gminy jest Pani/Pana zdaniem najkorzystniej wpływa na przyciąganie turystów? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź):

 

a) baza noclegowa,

 

b) lokale gastronomiczne

 

c) przyroda, krajobrazy

 

d) szlaki piesze,rowerowe, wodne

 

e) inne (jakie?) . . . . . . . .

9. Jakich elementów infrastruktury turystyczno-sportowej brakuje lub które istniejące wymagają rozwoju?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

10. Jakie grupy turystów odwiedzają obecnie gminę?

 

a) grupy dzieci i młodzieży,

 

b) rodziny z dziećmi,

 

c) studenci,

 

d) seniorzy,

 

e) pielgrzymi,

 

f) ludzie aktywni (sport i rekreacja),

 

g) ludzie zainteresowani lokalnym dziedzictwem (np. uczestnicy imprez kulturalnych, miłośnicy zabytków),

 

h) inne (jakie?) . . . . . . . .

11. Czy Pana/Pani zdaniem ważne jest inwestowanie w rozwój turystyki?

 

(1 – nie wiem, 2 – mało ważne, 3 – średnio ważne, 4 – ważne, 5 – bardzo ważne)