W dniu 26.04.2017 r. na terenie sołectw Barkowice, Barkowice Mokre, Włodzimierzów, Przygłów, Koło i Nowa Wieś przeprowadzona została ankieta. Organizatorzy przygotowali liczbę ankiet odpowiadającą ilości osób pełnoletnich zamieszkałych na terenach wymienionych sołectw. Na posesjach, w których nie było mieszkańców, ankieterzy mieli zostawiać ankiety w skrzynkach pocztowych. Ci z Państwa, którzy chcą dostarczyć pozostawione ankiety, mogą to uczynić dostarczając je do sołtysa danej wsi do dnia 05.05.2017 r.