- logo_28_09_2015.jpg

Szanowni Państwo!

W związku z prowadzonymi przez Stowarzyszenie Dolina Pilicy pracami nad określeniem kluczowych kierunków rozwoju obszaru naszej Lokalnej Grupy Działania (LGD) na nowy okres programowania 2014-2020, uprzejmie prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety. Badanie ma charakter anonimowy, a zgromadzone dane pozwolą na wyznaczenie nowych celów i przedsięwzięć w Lokalnej Strategii Rozwoju, zapewniających jak najpełniejsze zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności oraz poprawę jakości życia na obszarach wiejskich.

<< ankieta >>