BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM !!!

 

  1. PRZED ZASTOSOWANIEM ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN ZAPOZNAJ SIĘ                           Z ETYKIETĄ-INSTRUKCJĄ STOSOWANIA. ETYKIETY ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN ZNAJDZIESZ NA STRONIE INTERNETOWEJ MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI http://www.minrol.gov.pl/ w zakładce informacje branżowe / produkcja roślinna / ochrona roślin / pozostałe informacje na temat środków ochrony roślin.
  2. STOSUJ ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN, KTÓRE POSIADAJĄ ZEZWOLENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. REJESTR ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN DOPUSZCZONYCH DO OBROTU I STOSOWANIA ZNAJDZIESZ NA STRONIE INTERNETOWEJ MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI www.minrol.gov.pl w zakładce informacje branżowe / produkcja roślinna / ochrona roślin / pozostałe informacje na temat środków ochrony roślin.
  3. ZABIEGI Z ZASTOSOWANIEM ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN PRZEZNACZONYCH DLA UŻYKOWNIKÓW PROFESJONALNYCH MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY SZKOLENIE  W ZAKRESIE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN LUB DORADZTWA DOTYCZĄCEGO ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN LUB INEGROWANEJ PRODUKCJI.
  4. WSZYSTKIE WYKONANE ZABIEGI ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN ZAPISUJ W EWIDENCJI STOSOWANYCH ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN.
  5. ZABIEGI OCHRONY ROŚLIN WYKONUJ TYLKO SPRAWNYM TECHNICZNIE I SKALIBROWANYM SPRZĘTEM. BADANIA OPRYSKIWACZY CIĄGNIKOWYCH I SAMOBIEŻNYCH POLOWYCH I SADOWNICZYCH PRZEPROWADZA SIĘ W ODSTĘPACH CZASU NIE DŁUŻSZYCH NIŻ 3 LATA. ADRESY STACJI KONTROLI OPRYSKIWACZY ZNAJDZIESZ NA STRONIE INTERNETOWEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W ŁODZI www.piornin.gov.pl/lodz w zakładce rejestry i ewidencje.
  6. W CZASIE PRZYGOTOWYWANIA CIECZY ROBOCZEJ JAK I W CZASIE WYKONYWANIA ZABIEGÓW OCHRONY ROŚLIN DBAJ O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO ORAZ INNYCH OSÓB, ZWIERZĄT, W SZCZEGÓLNOŚCI PSZCZÓŁ ORAZ ŚRODOWISKA.
  7. ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN PRZECHOWUJ WEDŁUG WSKAZAŃ ETYKIETY-INSTRUKCJI STOSOWANIA.
  8. POSTĘPUJ Z OPAKOWANIAMI PO ZUŻYTYCH ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN ZGODNIE Z ETYKIETĄ-INSTRUKCJĄ STOSOWANIA.