Wersja dla słabowidzących
Zmień kontrast
Wirtualna wycieczka po klasztorze cysterskim w Sulejowie     |     Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dot. Funduszy Unijnych     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

MKRPA

 

Zarządzeniem Nr 24/2010 Burmistrza Sulejowa z dnia 08 marca 2010 roku została powołana Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulejowie.

Komisja działa w składzie:

1. Jerzy Balcerzyk - przewodniczący

2. Jolanta Michalak - z-ca przewodniczącego

3. Barbara Jędrzejczak - sekretarz

4. Grzegorz Panowicz - członek

5. Maria Bednarek - członek

6. Danuta Różycka - członek

7. Marcin Karos - członek

8. Ewa Myślińska - członek

9. Ilona Brzeziańska - członek

10.Bogdan Ociepa - członek

Zadania Komisji

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu zadanie te obejmują w szczególności:

· Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych;

· Udzielanie rodzinom, w których występuje problem uzależnień pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;

· Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;

· Wspomaganie działalności instytucji, organizacji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii;

· Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;

· Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej;

· Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

Urząd Miejski w Sulejowie
Konecka 42, 97-330 Sulejów, pow. piotrkowski, woj. łódzkie
tel.: (+48 44) 610 25 00 / 610 25 01, fax: (+48 44) 616 25 51, email: informatyk@sulejow.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x