Wersja dla słabowidzących
Zmień kontrast
Wirtualna wycieczka po klasztorze cysterskim w Sulejowie     |     Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dot. Funduszy Unijnych     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

2007

 

Rok 2007 należy w Gminie Sulejów do najbardziej intensywnych pod względem ilości i rozmiaru realizowanych inwestycji infrastrukturalnych.

Aktualnie kończą się duże inwestycje infrastrukturalne, do których należą m.in.

Przebudowa modernizacja drogi dojazdowej do pól Łazy Dąbrowa – Łazy Duże

Do przebudowy przewidziano drogę na długości 1278,3 mb. Przebudowa polegała na wykonaniu na drodze mechanicznego profilowania istniejącej nawierzchni tłuczniowej – wykorzystanej jako podbudowę, następnie wykonano na niej górną warstwę podbudowy o grub. 15 cm z kruszywa łamanego oraz warstwę wiążącą
z asfaltobetonu o grub. 4 cm.

Istniejące pobocza umocniono 10 cm w-wą tłucznia kamiennego.

W 2007 r. wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę – firmę PRD-M Piotrków Tryb. Inwestycję przewidziano do zakończenia do dnia 15 sierpnia 2007 r.

Łączny koszt zadania zamyka się kwotą 324,3 tys. zł.

Przebudowa ulicy Mauretańskiej i Wł. Łokietka w Sulejowie wraz z odwodnieniem

Inwestycje objęła swoim zakresem wykonanie na terenie istniejącego pasa drogowego jezdni o nawierzchni asfaltowej o szer. 6 m wraz z obustronnym chodnikiem o szerokości po 2 mb i kanalizacją deszczową - na długości ul. Mauretańska 237mb, ul. Wł. Łokietka 244,50mb.

Konstrukcję chodników oraz zjazdów do posesji przewidziano z kostki betonowej grub. 8 cm. Kanalizację deszczową wykonano z rur PCV o łącznej długości 538 mb. Na realizację powyższego zadania Gmina Sulejów otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W 2006 r. wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę – firmę DROG-INŻ Piotrków Tryb. Całe zadanie przewidziano do zakończenia do końca sierpnia 2007 r.

Łączny koszt zadania zamyka się kwotą 922,6 tys. zł.

Dokończenie modernizacji ulicy Rudnickiego w Sulejowie wraz z budową kanalizacji deszczowej

Zadanie realizowano w pasie drogowym ulicy Rudnickiego i Taraszczyńskiej w Sulejowie. Inwestycja objęła swym zakresem wykonanie na terenie istniejącego pasa drogowego jezdni o nawierzchni asfaltowej o szer. 6 m i długości 433,18 mb wraz z obustronnym chodnikiem o szerokości po 2 mb.

Konstrukcję chodników oraz zjazdów do posesji przewidziano z kostki betonowej o grub. 8 cm.

Kanalizację deszczową wykonano z rur PCV o łącznej długości 717,1 mb.

Na realizację powyższego zadania Gmina Sulejów otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W 2006 r. wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę – firmę DROG-INŻ Piotrków Tryb. Całe zadanie przewidziano do zakończenia do końca sierpnia 2007 r.

Łączny koszt zadania zamyka się kwotą 816,0 tys. zł.

Przebudowa ulicy Nadpilicznej w Sulejowie wraz z odwodnieniem

Inwestycja objęła swoim zakresem przebudowę istniejącej jezdni o nawierzchni asfaltowej o długości 276,5 mb wraz z obustronnym chodnikiem o szerokości 1,5mb i odwodnieniem drogi do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Konstrukcję chodników oraz zjazdów do posesji przewidziano z kostki betonowej o grub. 8 cm.

Wykonano sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV o łącznej długości 315 mb.

Na realizację powyższego zadania Gmina Sulejów otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W 2006 r. wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę – firmę DROG-INŻ Piotrków Tryb. Całe zadanie przewidziano do zakończenia do końca sierpnia 2007 r.

Łączny koszt zadania zamyka się kwotą 394,6 tys. zł.

Budowa drogi gminnej Zalesice Kolonia - Zalesice

Budowa drogi o szerokości jezdni 4,50 mb i przebiegu w istniejącym obecnie pasie drogowym objęła odcinek 208,50 mb. W ramach zadania wykonano umocnione pobocza o szerokości 2x0,75 m.

W ramach budowy nawierzchni wykonano łączną podbudowę o grubości 20cm z kruszywa łamanego oraz warstwę wiążącą z asfaltobetonu o grub. 4 cm.

W 2007 r. wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę – firmę DROG-INŻ Piotrków Tryb. Całe zadanie przewidziano do zakończenia do dnia 15 sierpnia 2007 r. Łączny koszt zadania zamyka się kwotą 54,0 tys. zł.

Przebudowa ulicy Zielonej we Włodzimierzowie

Zakres zadania objął przebudowę ul. Zielonej o szerokości 5,0 m na odcinku 426,67 mb od krajowej do ul. Słonecznej w istniejącym pasie drogowym.

Inwestycja objęła rozbiórkę zniszczonej konstrukcji ulicy i wykonania jezdni z kostki betonowej na całej szerokości pasa drogowego do linii ogrodzenia.

Warstwę ścieralną jezdni wykonano z kostki betonowej brukowej wibroprasowanej o gr. 8 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 4 cm.

Na podbudowę zasadniczą o grubości 12 cm przewidziano kruszywo łamane 0do 63 mm. Wykonano również krawężniki dwustronne betonowe 15/30 cm wystające na wys. 10 cm.

W 2007 r. wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę – firmę PEUK S.A. Piotrków Tryb. Całe zadanie przewidziano do zakończenia do końca sierpnia 2007 r.

Łączny koszt zadania zamyka się kwotą 250,0 tys. zł.

Budowa boiska sportowego na potrzeby mieszkańców wsi Uszczyn

W dniu 29 czerwca 2007 r. zakończono inwestycję polegającą na budowie boiska sportowego w Uszczynie.

Zadanie uzyskało dofinansowanie unijne w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006 - Działania 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.

Na zakres inwestycji złożyły się elementy:

  • Niwelacja terenu z rekultywacją płyty boiska o wymiarach 60 m x 42 m
  • Założenie trawników dywanowych na płycie boiska
  • Wykonanie ławek parkowych o długości 20 mb
  • Montaż 2 bramek do piłki nożnej z osprzętem
  • Budowa bieżni o nawierzchni mineralnej o pow. 492 m2
  • Budowa bieżni mineralnej do skoku w dal wraz z piaskownicą o pow. 66 m2
  • Wykonanie przyłącza wodociągowego pozwalającego na odpowiednie utrzymanie boiska o długości 53 m
  • Wykonanie ogrodzenia od strony szkoły o długości 72 mb.

Wykonawcą inwestycji była firma wyłoniona w formie przetargu nieograniczonego – EDEN z/s w Piotrkowie Tryb.

Łączny koszt zadania zamyka się kwotą 77,5 tys. zł.
Łączny koszt realizacji powyższych zadań zamknął się w kwocie 3,0 mln zł.

Na wartość poszczególnych zadań wpływ miała kompleksowość ich realizacji (m.in. wykonywanie odwodnień, modernizacje istniejących sieci, budowa ciągów pieszych), co znacznie podwyższało wydatkowane koszty.

Opracowała
Katarzyna Spadło
Tel. 044 610 25 26

UM Sulejów
Urząd Miejski w Sulejowie
Konecka 42, 97-330 Sulejów, pow. piotrkowski, woj. łódzkie
tel.: (+48 44) 610 25 00 / 610 25 01, fax: (+48 44) 616 25 51, email: informatyk@sulejow.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x