4 września 1939 r. to dzień, który zapisał się czarnymi literami na kartach historii Sulejowa. Tego dnia na naszym terenie rozpoczęła się II Wojna Światowa, zapoczątkowana zbombardowaniem Sulejowa przez niemieckiego okupanta, które spowodowało śmierć setek osób oraz ogromne straty w mieniu.

79 lat po tej bestialskiej napaści na niewinną ludność naszego miasta, Sulejów upamiętnił ofiary tamtych okrutnych wydarzeń na zrewitalizowanym Placu Straży oraz pod pomnikiem przy ulicy Krakowskiej. Obchody rozpoczęły się w kościele pw. św. Floriana, gdzie o godz. 16:00 odprawiona została uroczysta msza święta w intencji ofiar bombardowania. Dalsza część uroczystości odbyła się na Placu Straży, gdzie goście oraz mieszkańcy Sulejowa mogli wreszcie stanąć na nowych pięknych granitowych płytach i w godzinie „W” oddać hołd pomordowanym mieszkańcom Sulejowa.

Głos zabierali kolejno: Burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski,  Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulejowie Adam Stobiecki oraz Poseł na Sejm RP Grzegorz Wojciechowski.

Historycznym wydarzeniem był udział kompanii honorowej z 25. Brygady Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Tomaszowie Maz. Odczytano Apel Pamięci, a żołnierze oddali trzy salwy honorowe z 32 karabinów. Jak zauważył Burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski, była to pierwsza wizyta Wojska Polskiego w Sulejowie od zakończenia II Wojny Światowej.

Następnie liczne delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem przy ul. Krakowskiej.

Na zakończenie orszak złożony z włodarzy gminy oraz mieszkańców udał się na cmentarz, aby złożyć wiązanki kwiatów i zapalić symboliczne znicze przy zbiorowej mogile.

W uroczystościach udział wzięli: Burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulejowie Adam Stobiecki, Poseł na Sejm RP Grzegorz Wojciechowski, ks. proboszcz parafii pw. św. Floriana w Sulejowie Leszek Druch, radni Rady Powiatu Piotrkowskiego i Rady Miejskiej w Sulejowie, 25. Brygada Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego z Tomaszowa Maz., delegacje placówek oświatowych z Miasta i Gminy Sulejów, dyrektorzy jednostek organizacyjnych podległych Urzędowi Miejskiemu w Sulejowie, Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Miasta i Gminy Sulejów, orkiestra dętą z Witowa, stowarzyszenia działające na naszym terenie oraz mieszkańcy Sulejowa.

Dziękujemy wszystkim przybyłym za pamięć oraz oddaną cześć ofiarom bombardowania Sulejowa z 4, 5 i 6 września 1939r.

 • DSC_0342
 • DSC_0344
 • DSC_0348
 • DSC_0351
 • DSC_0352
 • DSC_0355
 • DSC_0358
 • DSC_0359
 • DSC_0362
 • DSC_0364
 • DSC_0367
 • DSC_0370
 • DSC_0376
 • DSC_0377
 • DSC_0380
 • DSC_0382
 • DSC_0384
 • DSC_0386
 • DSC_0387
 • DSC_0388
 • DSC_0389
 • DSC_0390
 • DSC_0391
 • DSC_0394
 • DSC_0398
 • DSC_0402
 • DSC_0405
 • DSC_0407
 • DSC_0408
 • DSC_0409
 • DSC_0410
 • DSC_0411
 • DSC_0418
 • DSC_0419
 • DSC_0421
 • DSC_0422
 • DSC_0427
 • DSC_0428
 • DSC_0429
 • DSC_0433
 • DSC_0441
 • DSC_0446
 • DSC_0450
 • DSC_0455
 • DSC_0459
 • DSC_0465
 • DSC_0466
 • DSC_0470
 • DSC_0475
 • DSC_0478
 • DSC_0482
 • DSC_0485
 • DSC_0492
 • DSC_0493
 • DSC_0494
 • DSC_0497
 • IMAG1119
 • IMAG1122
 • IMAG1124