Do końca września w każdym urzędzie administracji publicznej będzie musiał pojawić się co najmniej koordynator do spraw związanych z dostępnością urzędów dla osób o szczególnych potrzebach. My zajęliśmy się tą sprawą dużo wcześniej, ponieważ jako jeden z pierwszych samorządów w Polsce zakwalifikowaliśmy się do projektu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Samorząd bez barier”.

Najpierw urzędnicy zostaną przeszkoleni, dowiedzą się m.in. jak skutecznie usunąć bariery dla niepełnosprawnych, a następnie stworzą listę takich przeszkód – zarówno architektonicznych, jak i wirtualnych – i przystąpią do ich likwidacji. W ramach tego projektu na terenie Urzędu Miejskiego będziemy mogli stworzyć np. podjazdy dla niepełnosprawnych – w miejscach, gdzie są najbardziej potrzebne i zlikwidować przeszkody, uniemożliwiające im przemieszczanie się, czy skuteczną komunikację. Program będzie realizowany na terenie 36 jednostek samorządu terytorialnego w całym kraju.

Realizacja projektu zakończy się 31 maja 2022 roku. Środki przeznaczone na realizację tego programu, w wysokości 2,08 mln złotych, pochodzą z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu krajowego w ramach Działania 2.18 PO WER.