Uniwersytet Łódzki w dniu 26 kwietnia będzie przeprowadzał na terenie obwodu Szkoły Podstawowej w Przygłowie badanie opinii społecznej. Badanie to jest wykonywane w porozumieniu z Urzędem Miejskim w Sulejowie. Ankieterzy będą posiadali identyfikatory potwierdzające pracę na rzecz badania. Karty dotyczące ankiety są odpowiednio oznakowane.