Miejski Zakład Komunalny w Sulejowie zawiadamia, że w próbkach wody pobranych w dn. 14.03.2016r do Laboratorium badawczego Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Piotrkowie Tryb. ul. Al.3-go Maja 8, nie stwierdzono bakterii w próbkach wody. W dniu 16.03.2016 pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej pobrali próbki wody do badania. Woda do spożycia będzie dostarczona beczkowozem.