Czy na terenie gminy Sulejów będzie bezpieczniej? Wiele na to wskazuje. W poniedziałek 23 maja Burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski i Komendant KMP w Piotrkowie Tryb. insp. Dariusz Partyka podpisali porozumienie w sprawie uruchomienia na terenie gminy patroli ponadnormatywnych. Porozumienie definiuje również zakres współpracy i obejmuje zasady prowadzenia wspólnych działań i przedsięwzięć w oparciu o analizę stanu bezpieczeństwa. Na dodatkowe 85 umundurowanych patroli pieszych przeznaczono łączną kwotę 26 tysięcy złotych. Dodatkowe, pięciogodzinne patrole rozpoczną się we wtorek 30 maja, a zakończą w połowie listopada.

       fot. KMP w Piotrkowie Tryb.