Burza wokół S12 rozpoczęła się kilka lat temu, kiedy spośród wariantów przebiegu S12 wybrano wariant powodujący najwięcej wyburzeń i wątpliwy efekt środowiskowy. Burmistrz Ostrowski protestuje przeciwko takiej decyzji. ,,My nie jesteśmy przeciwni budowie nowej drogi, zapewnia ale nie zgadzamy się na krzywdzenie naszych mieszkańców – skoro jest inne wyjście wariant W8”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) wydał w dniu 26.02.2016 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, która zezwala na budowę trasy S12 wg najmniej korzystnego dla gminy Sulejów wariantu W6.

Burmistrz Sulejowa zapewnia, że odwoła się od tej decyzji do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, jak również do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, uniemożliwiając uznanie jej za ostateczną. Również stowarzyszenie „Sulejów dla Pokoleń” wniesie  odwołanie od decyzji, odwołania indywidualne wniosą również mieszkańcy.

Postulaty poruszane w sprzeciwie są następujące: Konieczna jest zmiana wariantu przebiegu drogi S12 z W6 na W8 , na terenie naszej gminy tzn. od 8 km do 22 km (mapa). Podważamy proces analizy wyboru i oczekujemy, aby wadliwa  analiza wyboru wariantu została przeprowadzona poprawnie, jest na to jeszcze czas i nie pociąga to żadnych dodatkowych kosztów.

Wojewoda Łódzki wspiera burmistrza Sulejowa w związku z niekorzystnym wyborem wariantu przebiegu drogi S12. Z inicjatywy burmistrza Ostrowskiego w miniony czwartek (3 marca 2016r), Wojewoda Łódzki prof. Zbigniew Rau zorganizował spotkanie z udziałem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz burmistrzem Sulejowa. Dyskutowano nad sprzeciwem gminy Sulejów dotyczącym wyboru wariantu W6 jako rekomendowanego do realizacji. Gmina Sulejów  przedstawiła swoje stanowisko z zapowiedziała że odwoła się od decyzji RDOŚ.

  • 2 mapa