W dniu 21.11.2019 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie odbyło się spotkanie z mjr Mariuszem Zalewskim biegłym sądowym z psychologii oraz rzecznikiem prasowym komendanta Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach oddział zamiejscowy w Sulejowie.

Tematem spotkania było „Bezpieczeństwo w sieci”, słuchaczami byli nie tylko rodzice ale także nauczyciele. Zagadnienia poruszane na spotkaniu dotyczyły wszystkich zagrożeń jakie występują w sieci, ich wykrywaniu, przeciwdziałaniu ale także konsekwencji prawnych jakie grożą za popełnienie wykroczeń w sieci. Dyrekcja serdecznie dziękujemy Zastępcy Komendanta OSSW w Kulach ppłk Tomaszowi Witkowskiemu za umożliwienie spotkania oraz mjr Mariuszowi Zalewskiemu za przeprowadzenie spotkania.

 

 • P1080414
 • P1080419
 • P1080420
 • P1080422
 • P1080424
 • P1080426
 • P1080427
 • P1080429
 • P1080430
 • P1080433
 • P1080434
 • P1080435