Każdego dnia osiem opiekunek środowiskowych w Gminie Sulejów niesie  wsparcie osobom starszym, chorym,  niepełnosprawnym. Świadczą one  pomoc w codziennych czynnościach, tj. myciu, sprzątaniu, zakupach, zaopatrzeniu w leki itp.

W związku z sytuacją epidemiczną otrzymały sprzęt zabezpieczający je podczas wykonywania codziennej pracy. Zostały wyposażone w  płyny dezynfekujące, rękawiczki, maseczki, okulary ochronne, przyłbice.  Ponadto każdego dnia przed rozpoczęciem swojej pracy poddawane są pomiarowi temperatury.  Jesteśmy im bardzo wdzięczni za ich ciężką pracę, za trud i zaangażowanie. W  trosce o bezpieczeństwo pracowników, Gmina Sulejów podjęła działania mające na celu dodatkowe zakupy środków ochronnych. Na ten cel przeznaczyła kwotę 80 000 zł.

Dziękujemy.