Burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski przeprasza mieszkańców Gminy Sulejów za kłopoty spowodowane brakiem odbioru odpadów w dniach  4 – 6 maja. Przyczyną tej sytuacji była konieczność  przesunięcia terminu podpisania umowy z nowym Wykonawcą usługi, spowodowana wydłużającą się procedurą uzyskania gwarancji bankowej zabezpieczającej należyte wykonanie umowy. Gwarancję przed podpisaniem umowy dostarcza Wykonawca usługi, ma ona na celu zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w związku z powyższym Burmistrz Sulejowa nie może podpisać umowy z Wykonawcą do czasu dostarczenia przez niego w/w gwarancji. Niezwłocznie po uzyskaniu gwarancji umowa zostanie podpisana oraz opublikowany zostanie harmonogram odbioru odpadów.