W czwartek 20 grudnia 2018 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Sulejowie odbyła się II Sesja Rady Miejskiej, podczas której uchwalono budżet Miasta i Gminy Sulejów na 2019 r., na podstawie Uchwały Nr II/20/2018.

 

Plan budżetu Gminy Sulejów wynosi:

1. Dochody budżetowe: 76.168.107,82 zł

2. Wydatki budżetowe: 80.307.357,82 zł

3. Przychody budżetowe: 8.500.000,00 zł

4. Rozchody budżetowe: 4.360.750,00 zł