Na piątkowym posiedzeniu w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, na którym obecni byli Burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski oraz Skarbnik Gminy Czesław Pacan, odrzucono skargę na proces uchwalania budżetu na rok 2017 złożoną przez radnego Rafała Fogla.

RIO uznała, że procedura uchwalania budżetu zastosowana przez Przewodniczącego RM Adama Stobieckiego została przeprowadzona prawidłowo.

To oznacza, że Gmina Sulejów ma budżet na 2017r.