Burmistrz Sulejowa informuje, iż w związku z nieprawdziwymi informacjami rozpowszechnianymi również w niektórych lokalnych mediach, stanowczo dementuje informacje, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi nie otrzymała odpowiedzi na swoje pismo dotyczące opiniowania wariantu drogi S12. Burmistrz Sulejowa  żąda zaniechania wprowadzania w błąd opinii publicznej i wnosi o rzetelne informowanie na łamach prasy i w innych mediach, w tym społecznościowych. W załączeniu odpowiedź i pismo źródłowe. Jednocześnie Burmistrz informuje że dalsze przywoływanie faktów, które nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości, skutkować muszą skierowaniem sprawy na drogę administracyjną i prawną.

Burmistrz Sulejowa

Wojciech Ostrowski

Odpowiedź burmistrza.