W piątek 5 sierpnia w Miejskim Ośrodku Kultury w Sulejowie odbyło się spotkanie, na które Burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski zaprosił wszystkie służby uczestniczące w usuwaniu skutków nawałnicy jaka przetoczyła się nad Gminą i Miastem Sulejów w nocy z 11 na 12 lipca. Burmistrz dziękując za zaangażowanie podkreślił, iż wszystkie służby biorące udział w akcji spisały się wręcz wzorowo, niosąc pomoc mieszkańcom gminy. Uczestniczący w spotkaniu Komendant Miejski PSP w Piotrkowie Trybunalskim st. bryg. inż. Włodzimierz Kapiec, zaznaczył, że odpowiednie przygotowanie jednostek OSP do takich działań, nad którymi czuwał wcześniej Komendant Gminny OSP w Sulejowie Stanisław Chmielewski, wzorowo realizował obecny Komendant Gminny Związku OSP Janusz Błaszczyński. Za udzieloną pomoc pragniemy podziękować: PSP w Piotrkowie Tryb, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Piotrkowie Tryb, OSSW w Kulach Oddział Zamiejscowy w Sulejowie, Komisariatowi Policji w Sulejowie, OSP w Gorzkowicach, OSP w Dąbrowie nad Czarną, OSP w Lubieniu, OSP w Sulejowie, OSP w Przygłowie, OSP w Krzewinach, OSP w Kałku, OSP w Barkowicach, OSP w Łęcznie, OSP w Sulejowie – Podklasztorzu, OSP w Bilskiej Woli, OSP w Witowie, OSP w Kole, OSP w Kurnędzu, OSP w Uszczynie, OSP w Kłudzicach, OSP w Zalesicach oraz OSP w Barkowicach Mokrych.

 • DSC01087
 • DSC01092
 • DSC01086
 • DSC01096
 • DSC01149
 • DSC01140
 • DSC01139
 • DSC01144
 • DSC01137
 • DSC01136
 • DSC01124
 • DSC01122
 • DSC01127
 • DSC01129
 • DSC01130
 • DSC01133
 • DSC01120
 • DSC01119
 • DSC01116
 • DSC01115
 • DSC01112
 • DSC01111
 • DSC01103
 • DSC01107