Burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski składa serdeczne podziękowania wszystkim służbom, instytucjom i jednostkom, które brały udział w usuwaniu skutków nawałnicy z dnia 11 lipca br.

Oprócz Ochotniczych Straży Pożarnych, podziękowania należą się również: pracownikom Miejskiego Zakładu Komunalnego w Sulejowie, pracownikom Zakładu Energetycznego Oddział Łódź-Teren rejon Piotrków Tryb., firmom: „DENWER” Anna Twardowska, „QREK” Anna Kurek, „ALPIN&ARBOR” Tomasz Mierzejewski, „KIR” Piotr Zaremba, Komendantowi Związku OSP w Sulejowie p. Januszowi Błaszczyńskiemu oraz Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Tryb p. Włodzimierzowi Kapcowi.