Burmistrz Sulejowa

informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, obejmujący cz. działki nr 6/9 obręb 2 m. Sulejów,         cz. działki nr 193/25  obręb 4 m. Sulejów, działki nr 78/1, 78/2 i 78/3 oraz cz. działki nr  138 obręb 7 m. Sulejów, cz. działki nr 259/10 obręb 8 m. Sulejów, działki nr 1415/8 i nr 1415/9 położone  w obrębie Barkowice. Szczegółowe informacje dotyczące wykazu można uzyskać w  Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego w Sulejowie  ( wej. C pok. nr 19A  tel. 44  610-25-06).