Już w najbliższy czwartek 27 kwietnia w Miejskim Ośrodku Kultury w Sulejowie odbędzie się XXXIX sesja Rady Miejskiej. W porządku obrad m.in. podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetowego, podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody gospodarowania odpadami komunalnymi i ustalenia stawek opłat za odpady oraz wyrażenie zgody na przejęcie przez Gminę Sulejów, w drodze użyczenia nieruchomości od Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Floriana w Sulejowie. Jak mówi Burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski – kredytowanie gminy zostało zapisane w Uchwale budżetowej na rok 2017. Zaciągniecie kredytu w wysokości 11 mln złotych jest związane z inwestycjami jakie mają być, lub już są realizowane w 2017 r. Inwestycje w gminie są niezbędne. Potrzebna jest hala sportowa w Sulejowie, Muzeum Regionalne czy Dom Seniora. Niektóre inwestycje, jak choćby budowa sali gimnastycznej w Witowie zostały rozpoczęte w roku ubiegłym, a finansowane będą w roku bieżącym. Burmistrz przejął gminę w 2014 roku z zadłużeniem opiewającym na kwotę 14 mln złotych. Obecnie, na dzień 31 marca 2017 r., zadłużenie jest prawie o połowę niższe i wynosi 7.465.151,96 złotych.

Zaproponowane stawki za odbiór odpadów przypadające na jednego mieszkańca oraz ryczałtowa roczna stawka od domków letniskowych zostały ustalone na podstawie kalkulacji, w skład której wchodzi nie tylko odbiór i utylizacja odpadów, ale również obsługa administracyjna systemu, program informatyczny, prowizje dla sołtysów, edukacja ekologiczna oraz likwidacja dzikich wysypisk. Zwiększony będzie również standard odbioru odpadów. Popiół jak również odpady biodegradowalne odbierane będą przez cały rok. Po przeprowadzeniu kalkulacji zaproponowano stawki za odbiór odpadów selektywnych na jednego mieszkańca 8 zł, a przy odpadach zmieszanych 16zł. Ryczałt roczny od jednego domku letniskowego odpowiednio 120 i 200zł. W innych gminach, jak choćby Moszczenica czy Wolbórz, stawki już od jakiegoś czasu są na poziomie 8 i 16 zł.

W związku z licznymi wnioskami mieszkańców i oczywistym brakiem Muzeum Regionalnego w Gminie Sulejów oraz zdiagnozowaną potrzebą pielęgnowania wartości opiekuńczych poprzez utworzenie Domu Seniora, Świetlicy Środowiskowej czy Domu Dziennego Pobytu jak również przygotowania miejsca do świadczenia przez Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb. usług związanych z rehabilitacją pacjentów, UM w Sulejowie rozpoczął poszukiwania lokalizacji dla tego typu działań. Z pozytywną reakcją spotkało się to tylko ze strony Parafii p.w. św. Floriana w Sulejowie gdzie zarówno ks. proboszcz jak i Kuria Biskupia wyraziły chęć przekazania w nieodpłatne użytkowanie na 30 lat, z możliwością zawarcia umowy również na okres dłuższy, nieużywanego budynku przy starej plebanii na terenie parafialnym. Budynek wymaga niezbędnych napraw, w tym termomodernizacji dachu, a wykonane prace budowlane będą miały na celu dostosowanie nieruchomości do potrzeb społeczno-kulturalnych. Gmina Sulejów będzie starała się o pozyskanie środków finansowych na modernizację i remont budynku w ramach Ochrony Dziedzictwa Kulturowego ze środków RPO na lata 2014-2020 oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Koszty kwalifikowalne przy odbudowie i ochronie oraz głębokiej termomodernizacji mogą być dofinansowane do 85%.

  • DSC_0787
  • DSC_0808
  • DSC_0795
  • DSC_0794
  • DSC_0802
  • DSC_0813
  • DSC_0811
  • DSC_0812
  • DSC_0810