Burmistrz Sulejowa

informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do:

1) wydzierżawienia, obejmujący: cz. działek nr nr 754/1, 761 obręb4 m. Sulejów; działki: nr nr 607, 411, 412, 558, 603, 530, 608, 22, 548, 21, 529, 528, 519/2 i cz. działek nr nr 515, 562, 563 obręb17 m. Sulejów; działkę nr 306 obręb8 m. Sulejów; działki nr, 60, 63 obręb16 m. Sulejów; działki nr nr 228, 203, 204 obręb7 m. Sulejów; części działek nr nr 1, 2, 3, 4/2,5/2, 6/12 i działkę nr 6/3 obręb2 m. Sulejów; działkę nr 46 obręb Bilska Wola i cz. działki nr 186/10 obręb Włodzimierzów.

2) sprzedaży, obejmujący lokal mieszkalny nr 14 położony w Sulejowie przy ul. Koneckiej 66 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i ułamkową częścią gruntu – działki nr 241/5 obręb17 m. Sulejów.

Szczegółowe informacje dotyczące wykazu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Sulejowie ( wej.C pok. nr 19A tel. 44 610-25-04, 610-25-06).