Burmistrz Sulejowa

informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, obejmujący cz. działek nr 3, 4/2, 5/2 i 6/12 w obrębie 2 m. Sulejów, cz. działki nr 254 w obrębie 17 m. Sulejów oraz cz. działek nr 313/38 i 313/40 w obrębie Barkowice. Szczegółowe informacje dotyczące wykazu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Sulejowie ( wej. C pok. nr 19A tel. 44 610-25-06).