Podczas X sesji Rady Miejskiej  w Sulejowie w dniu 26 czerwca 2018 roku, Radni udzielili Burmistrzowi Wojciechowi Ostrowskiemu absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok oraz wotum zaufania . Rada podjęła uchwały 14 głosami, przy nieobecności jednego Radnego. Burmistrz podziękował Skarbnikowi Gminy, Radnym poprzedniej i obecnej kadencji, pracownikom Urzędu oraz  jednostek organizacyjnych Gminy.

 

  • IMG_1883