W dniu 21 czerwca 2018 roku obradowali radni Rady Miejskiej w Sulejowie. Program sesji, zawierający 19 punktów obejmował jedną z ważniejszych decyzji radnych w ciągu całego roku budżetowego. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Sulejowa Wojciechowi Ostrowskiemu za wykonanie budżetu w roku 2017. Rada podjęła tę uchwałę jednogłośnie.

 

 • DSC_0862
 • DSC_0863
 • DSC_0868
 • DSC_0870
 • DSC_0874
 • DSC_0876
 • DSC_0878
 • DSC_0881
 • DSC_0883
 • DSC_0884
 • DSC_0886