Trwają konsultacje nad kształtem wniosku o dofinansowanie utworzenia Centrum Usług Społecznych w powiecie piotrkowskim. Gmina Sulejów zgłosiła się jako partner przedsięwzięcia, chcąc pozyskać środki finansowe na usługi opiekuńcze, wsparcie sąsiedzkie, świetlice środowiskowe i inne usługi związane z ułatwieniami dla osób niesamodzielnych. W dniu 24 kwietnia skonsultowano ze Stowarzyszeniem Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, prowadzącym Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sulejowie, zakres potrzeb i ich ukierunkowanie. WTZ, które funkcjonują w Sulejowie od wielu lat, są ogromnym wsparciem i szansą dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Sulejów.

Dziś na dowód dobrej współpracy, przekazano Burmistrzowi Sulejowa herb wykonany własnoręcznie przez uczestnika warsztatów w Sulejowie. Jest piękny. Dziękujemy.

  • DSC_0819