Zgodnie z art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin    (Dz. U. z 2017 r., poz. 50) środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków. Najczęstszą przyczyną zatruć pszczół są środki ochrony roślin powszechnie stosowane w rolnictwie. Niestety, chemia, która dla rolnika wydaje się być korzystna, dla pszczół jest wręcz zabójcza. Jednym z podstawowych wymogów integrowanej ochrony roślin jest ochrona organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu.  W szczególności dotyczy to owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych.

Aplikując środki ochrony roślin należy w szczególności:

  • stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu;
  • bardzo dokładnie i wnikliwie zapoznać się z etykietą i stosować środki ochrony ściśle       z podanymi w niej zaleceniami zwracając szczególną uwagę na część etykiety dotyczącą bezpieczeństwa pszczół;
  • dobierać środki ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy niebędące celem zabiegu;
  • nie wykonywać zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy użytkowej podczas zabiegu;
  • nie stosować preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty;
  • wykonywać zabiegi po zakończonych lotach owadów zapylających;
  • bezwzględnie przestrzegać okresów prewencji dla pszczół;
  • zachowywać minimalne odległości od pasiek.
  • Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby minimalizować ich negatywny wpływ na organizmy niebędące celem tego typu procedur. Nieprawidłowo wykonywane zabiegi chemicznej ochrony roślin, zwłaszcza przy użyciu insektycydów, niosą niezwykle duże zagrożenie dla pszczół i innych zapylaczy.

Należy także pamiętać, że stosowanie środków ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska podlega karze grzywny.

W związku z powyższym odsyłamy również do strony internetowej Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa: http://piorin.gov.pl/pk-aktualnosci/pk-aktualnosci-wojewodzkie/chronmy-pszczoly-i-inne-zapylacze,13.html