Czystsze powietrze w Mieście i Gminie Sulejów. Wypełnijmy ankiety

 

Sulejowscy urzędnicy zwracają się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców miasta jak i gminy o czynny udział w tworzeniu tak ważnego dokumentu jakim jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) i wypełnianie ankiet przygotowanych dla tego opracowania. Nieskomplikowana dokumentacja będzie dostępna w wersji elektronicznej na urzędowej stronie Miasta Sulejów oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców UM w wersji papierowej, od 28.12.2015 do 15.01.2016 r. Wszelkich informacji na ten temat udziela Jarosław Miller w pokoju 15 A Urzędu Miasta w Sulejowie w godzinach 7.30 – 15.30, od poniedziałku do piątku oraz pod numerem tel. (44) 610 25 30. Tutaj będą również przyjmowane wypełnione ankiety.

 

Urząd Miasta w Sulejowie w najbliższym okresie programowania będzie czynił starania o pozyskanie środków, które zostaną przeznaczone na ochronę środowiska. Dotyczy to między innymi termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej czy wymiany oświetlenia ulicznego. Wyłoniona firma konsultingowa, która zajmuje się opracowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjne dla Miasta i Gminy Sulejów, niezbędnego przy staraniu się o dotację, przygotowała dokumenty i ankiety do wypełnienia dla mieszkańców oraz przedsiębiorców.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

 

 

  • J Miller