Osoby niepełnosprawne z terenu gminy Sulejów otrzymują wsparcie i pomoc. Mieszkańcy korzystają z darmowej rehabilitacji, wykonywanej w ich domach. Świadczymy również bezpłatne usługi z zakresu logopedii i psychologii, z których korzystają  osoby dorosłe.

To szerokie wsparcie realizowane jest od kwietnia 2019 roku dzięki pozyskaniu środków finansowych w ramach projektu ,,POCUŚ ”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 72 960,00zł. To jedyny samorząd ze wszystkich gmin powiatu piotrkowskiego, który świadczy ten rodzaj usług. Zajęcia ze specjalistami są realizowane zgodnie z zaleceniami lekarskimi po wcześniejszym wykorzystaniu przysługujących świadczeń w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Bardzo często jest tak, że przysługująca pacjentowi  rehabilitacja w ramach NFZ jest  niewystarczająca, aby usprawnić  zaburzone  funkcje organizmu, dlatego też ten rodzaj pomocy jest tak bardzo potrzebny. W tej chwili każdy z uczestników  projektu może korzystać z darmowej rehabilitacji przez 8 godzin miesięcznie.

Ale to nie jedyne wsparcie dla osób niepełnosprawnych. Oprócz tego każdego dnia niepełnosprawnym pomaga 8 opiekunek środowiskowych. Łącznie pomocą objętych jest ponad 30 osób. Mimo trwającej pandemii i ryzyka związanego z zakażeniem, usługi opiekuńcze były realizowane każdego dnia. Bez wyjątku, codziennie opiekunki odwiedzały swoich podopiecznych w ich domach, dostarczając jedzenie, leki, pomagając w czynnościach domowych.

 -Dziękuję wam wszystkim za waszą pracę i proszę o dalszą aktywność z zachowaniem bezpieczeństwa – dziękuje burmistrz Sulejowa, Wojciech Ostrowski.

Jak już informowaliśmy, w styczniu 2020 roku pozyskaliśmy środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Dzięki temu uruchomiono nową  usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Asystent pomaga w wyjściu z domu, załatwia sprawy w urzędach, umawia wizyty lekarskie, robi zakupy i jest ,,pomocną dłonią” dla niepełnosprawnej osoby. Asystent pracuje przez 7 dni w tygodniu. Jednej osobie może pomagać przez 30 godzin w miesięcznie.

 – Jestem starsza, schorowana, to dla mnie bardzo ważne, że mam takiego asystenta do pomocy. Przynajmniej jest ktoś, kto o mnie pamięta- opowiedziała nam podczas rozmowy telefonicznej pani Ela z Sulejowa, uczestniczka projektu.

W tej chwili niepełnosprawnej pomaga jedna osoba, ale docelowo chcemy zatrudnić 10 asystentów. Wystarczy posiadać roczne doświadczenie w pracy z osobą niepełnosprawną i wykształcenie minimum średnie lub  zawód asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Zgłoszenia oraz wszelkie informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejowie pod numerami telefonu 44 616 20 33 wew 21 , 25 oraz tel. Kom.  515 105 987 .