W związku z przygotowaniem diagnozy potrzeb mieszkańców gminy Sulejów w zakresie transportu osób, potrzebujących wsparcia mobilności, aktywizacji zawodowej i społecznej prosimy o wypełnienie ankiety. Przygotowano ją w ramach konkursu grantowego ogłoszonego przez pracowników Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla jednostek samorządu terytorialnego pn. „Usługi indywidualnego transportu door– to–door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”. Link do ankiety znajdziecie na samym końcu tego artykułu. Dziękujemy za pomoc! 

Ankieta jest anonimowa i kierowana jest do osób:

  • starszych,
  • chorych,
  • mających trudności w
    samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną
    sprawność, poruszających się na wózkach inwalidzkich, o kulach,
  • niewidomych lub słabowidzących.

Państwa odpowiedzi pomogą zdefiniować problemy mieszkańców gminy Sulejów w zakresie mobilności. Państwa zdanie jest dla nas bardzo ważne. Prosimy o wypełnienie ankiety przesłanie jej na adres poczty elektronicznej: mops@sulejow.pl lub za pośrednictwem poczty na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie ul. Targowa 20, 97-330 Sulejów. Ankieta dostępna jest również do wypełnienia na miejscu w MOPS Sulejów, Urząd Miejski-kasa, Biblioteka, MZK () kasa, Poradnia POZ-Sul-Med ul. Targowa 20, Poradnia POZ Sul-Med. ul. Piotrkowska 26/30 do  6 sierpnia 2020 r.

Dziękujemy za udział w diagnozie i wypełnienie ankiety. 

ANKIETA