3.11.2015r. i 4.11.2015r. były w naszej szkole Dniami Profilaktyki. Realizowano program profilaktyczny „Żyję bezpiecznie – to mój wybór” w bloku tematycznym „Zagrożenia dzisiejszego świata – dopalacze, narkotyki i inne środki psychoaktywne.” Panie z Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Piotrkowie Tryb. oraz policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Tryb. przeprowadzili z uczniami kl. IV – VI zajęcia nawiązujące do programu profilaktycznego. Po zabawach integrujących zespoły klasowe odbyły się pogadanki na temat szkodliwości dopalaczy, narkotyków itp. Dzieci wykonywały ćwiczenia związane z omawianymi problemami m.in. pracując w parach  – odpowiadały na pytanie: „Dlaczego ludzie sięgają po używki?”

Zwrócono również uwagę na niebezpieczeństwa związane z korzystaniem z internetu. Policjant udzielił uczniom informacji na temat zagrożeń, jakie mogą na nich czekać w sieci. Przestrzegł przed podawaniem danych osobowych. Doradził, aby nigdy nie spotykali się z osobami poznanymi w internecie bez zgody rodziców i o wszystkich niepokojących sytuacjach mówili osobom dorosłym. Podsumowaniem spotkania była projekcja filmów związanych z omawianymi zagrożeniami. 

4.11.2015r. odbyło się spotkanie z policjantem z Komendy Miejskiej w Piotrkowie Tryb., który w klasach 0 – III oraz IV – VI przeprowadzili pogadankę na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Z prezentowanych materiałów dzieci dowiedziały się jak prawidłowo poruszać się po drodze, jak powinni się na niej zachować piesi i rowerzyści  oraz jak ważną rolę odgrywają tzw. odblaski. Ich używanie wpływa bowiem na zmniejszenie liczby wypadków drogowych. 

Dzieci aktywnie uczestniczyły w prowadzonych zajęciach. Chętnie zadawały pytania, wyciągały wnioski z przedstawianych sytuacji. Bardzo podobała się im forma i sposób realizacji programu. 

Zapewniały, że wiedzę wyniesioną z tych spotkań zachowają w swej pamięci na zawsze. 

 

Opracowanie: I. Krajewska, E. Famulska

 

  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA