29 lipca w Urzędzie Miejskim w Sulejowie z-ca Burmistrza Sulejowa Dorota Jankowska i Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim insp. Piotr Nowicki podpisali porozumienie w sprawie patroli ponadnormatywnych w naszym mieście. Samorząd na ten cel przekazał 5 tysięcy złotych. Dzięki nim będzie można sfinansować dodatkowe patrole konne i rowerowe policjantów na terenie Sulejowa. Funkcjonariusze na bieżąco będą również realizować zadania na drodze krajowej nr 12 w związku z bardzo dużym natężeniem ruchu. W spotkaniu wzięli także udział Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulejowie Adam Stobiecki, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulejowie radny Konstanty Ruciński, oraz Komendant Komisariatu Policji w Sulejowie podinsp. Bogdan Ociepa.

 • DSC01020
 • DSC01036
 • DSC01032
 • DSC01025
 • DSC01043
 • DSC01047
 • DSC01051
 • DSC01050
 • DSC01052
 • DSC01049
 • DSC01054
 • DSC01055