Pierwotnie zarezerwowano na ten cel kwotę 800 tys. zł, ale po otwarciu ofert przetargowych okazało się, że najniższa oferta opiewa na kwotę 529 833,48 zł, a kolejne trzy są nieznacznie wyższe, co oznacza, że prawdopodobnie uda się zaoszczędzić ponad 250 tys. zł. Nasi radni i sołtysi będą zabiegać o to, aby tę kwotę przeznaczyć m.in. na remont i budowę chodników w Łęcznie i Wójtostwie.

Połowa kwoty na przebudowę dróg powiatowych nr 1524E na odcinku Sulejów-Łęczno i nr 1525E na odcinku przez m. Łęczno (etap II) będzie pochodzić z budżetu powiatu piotrkowskiego, a druga połowa z budżetu gminy Sulejów. Tym razem przebudowany zostanie odcinek o długości 1280 m między Wójtostwem a Łęcznem, podczas I etapu zmodernizowano fragment drogi łączący Wójtostwo z Sulejowem.

Wszystko wskazuje na to, że ostatecznie uda się zaoszczędzić kilkaset tysięcy złotych, radny Rady Miejskiej w Sulejowie Michał Gaczkowski oraz miejscowi sołtysi będą lobbować za przekazaniem tych oszczędności na remont kolejnego fragmentu drogi, znajdującego się w Łęcznie, który krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 742. Zamierzają także zabiegać o remont chodnika wzdłuż tego ostatniego odcinka oraz budowę nowego, którym dzieci bezpiecznie mogłyby dotrzeć do szkoły, a także budowę chodnika w m. Wójtostwo.

 – Droga z Sulejowa do Łęczna (droga powiatowa nr 1524E) jest jedną z głównych arterii przemieszczania się mieszkańców Wójtostwa, Łęczna, Kurnędza, Krzewin, Podlubienia, Białej i innych miejscowości położonych w południowej części Gminy Sulejów do centrum Sulejowa i jest drogą niebezpieczną tak dla ruchu pieszych jak i rowerzystów. Jako mieszkańcy okolicznych wsi wiele codziennych spraw takich jak: zakupy, opieka zdrowotna, dojazd do pracy czy szkoły jesteśmy zmuszeni załatwiać w Sulejowie. Nasze dzieci uczęszczają do szkół zarówno w Sulejowie jak i w Łęcznie, przez co codziennie pokonują te odcinki drogi przynajmniej dwukrotnie. Droga w Łęcznie, którą codziennie poruszają się dzieci z tutejszej szkoły podstawowej jest bardzo niebezpieczna, ponieważ brakuje tam chodnika, przez co piesi poruszają się asfaltem stwarzając zagrożenie dla siebie i innych. W okresie zimowym zaspy i nieodśnieżone obrzeża jezdni dodatkowo uniemożliwiają bezpieczne przejście. Należy też zauważyć, iż droga ta jest jednym z głównych szlaków komunikacyjnych pomiędzy Gminą Ręczno i Przedbórz a Gminą Sulejów. Pobieżna obserwacja tablic rejestracyjnych pojazdów, które poruszają się tą droga prowadzi do wniosku, że droga powiatowa nr 1524E  jest traktowana przez mieszkańców sąsiedniego powiatu radomszczańskiego jako droga alternatywna do drogi wojewódzkiej nr 742 – uzasadniają w petycji sołtysi i radny.

Starosta Piotr Wojtysiak podczas rozmowy z burmistrzem Wojciechem Ostrowskim zadeklarował z kolei, że chciałby przeznaczyć część oszczędności poprzetargowych również na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Klasztornej i Wł. Jagiełły, znajdujących się na sulejowskim Podklasztorzu.